Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Kristen fostran » Kyrkans ungdomsarbete II

Kyrkans ungdomsarbete II

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10KF03
Namn: Kyrkans ungdomsarbete II
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har fördjupade kunskaper i kyrkans ungdomsarbete och utvecklar sin yrkesidentitet
- Kan identifiera ungas behov av särskilt stöd i vardagen
- Kan utföra andligt arbete och använda resursförstärkande metoder inom kyrkans ungdoms- och specialungdomsarbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera konfirmandverksamhet och hjälpledarutbildning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen