Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Kristen fostran » Kyrkans barn - och familjearbete II

Kyrkans barn - och familjearbete II

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10KF02
Namn: Kyrkans barn - och familjearbete II
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har fördjupade kunskaper i fostran som en del av kyrkans uppdrag
- Kan använda resursförstärkande metoder inom kyrkans barn- och familjearbete
- Kan utvärdera och dokumentera sitt arbete
- Kan identifiera barns behov av särskilt stöd i vardagen samt kan tillämpa ett socialpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn och familjer med särskilda behov
- Kan arbeta i växelverkan med aktörer inom fostran och omsorg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen