Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Valfria Yrkesstudier » Kristen fostran

Kristen fostran

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10KF
Namn: Kristen fostran
SP totalt: 35
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 35    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Professionell utveckling
- Studerande kan genom handledning utveckla sin egen yrkesidentitet och sina verksamhetsförutsättningar
Forskning och utveckling
- Studeranden kan utveckla resursförstärkande yrkespraxis inom kyrkans arbete
Mångprofessionellt arbetssätt
- Studerande kan verka för barns och familjers bästa i mångprofessionella nätverk
Resursförstärkande metodkunnande
- Studerande kan situationsanpassa metoder i resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer
Andligt arbete
– Studerande kan tolka och förmedla kristen tro och kristna värderingar och stöda barn och ungas andlighet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen