Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Kriminalvård

Kriminalvård

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS08
Namn: Kriminalvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om kriminellt beteende.
- Har kunskaper om brottspåföljdsverkets och tredje sektorns stödformer för personer med kriminellt beteende.
- Känner till kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter.
- Har ett etiskt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen