Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Missbruks- och mentalvård

Missbruks- och mentalvård

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS05
Namn: Missbruks- och mentalvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om missbruksproblematik och psykisk ohälsa.
- Kan handleda i missbruks- och mentalvårdens servicesystem.
- Kan identifiera och göra situationsbedömningar med klienter i behov av missbruks- och mentalvård och kan tillämpa metoder för tidigt ingripande.
- Kan planera och arbeta enligt resursförstärkande metoder i samarbete med klienter och deras anhöriga och med andra yrkesgrupper inom missbruks- och mentalvården.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar: Kursen genomförs på engelska då det finns utbytesstuderande


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen