Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » GT-Exegetik

GT-Exegetik

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RS03
Namn: GT-Exegetik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till Gamla testamentets centrala innehåll, exegetiska metoder, grunddragen i Israels historia och de viktigaste exegetiska fakta om GT
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen