Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialt arbete » Crisis Work

Crisis Work

Utförandeplaner
Kod: SOÅ14RS01
Namn: Crisis Work
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om traumatiska kriser och deras inverkan på individen och omgivningen
- Kan stöda klienter som genomgår en traumatisk kris
- Känner till beredskapsplanering inom det sociala området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar: Kursen genomförs på engelska då det finns utbytesstuderande


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen