Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning » Dogmatikens tolkningar

Dogmatikens tolkningar

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SH10
Namn: Dogmatikens tolkningar
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har förmåga att reflektera och samtala över aktuella begrepp inom kristen troslära som är centrala för yrkesområdet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen