Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning » Teologins historia med ekumenik

Teologins historia med ekumenik

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10SH09
Namn: Teologins historia med ekumenik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har en överblick över det viktigaste innehållet i den kristna trosläran i ett historiskt, systematiskt och ekumeniskt perspektiv
- Har förmåga att redogöra för och diskutera utformningen av kristet trosinnehåll under olika tider - från fornkyrkan till den lutherska ortodoxin - särskilt de grundläggande dragen i luthersk teologi
- Har förmåga att uppfatta det som förenar och skiljer de kristna kyrkorna i deras tolkning av det kristna trosinnehållet samt förmåga att uppfatta och reflektera över det egenartade i den kristna livshållningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen