Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Socialpedagogisk servicehandledning » Senior- and Elderly Care

Senior- and Elderly Care

Utförandeplaner
Kod: SOÅ14SH01
Namn: Senior- and Elderly Care
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om livet som senior och äldre och åldrandets olika dimensioner
- Har kunskaper om sociala serviceformer för seniorer och äldre
- Har kunskap om handledning inom service för seniorer och äldre
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen