Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till socionom, Åbo (vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Resursförstärkande socialpedagogiskt arbete bland barn, unga och familjer » Kyrkans barn- och familjearbete

Kyrkans barn- och familjearbete

Utförandeplaner
Kod: SOÅ10RE07
Namn: Kyrkans barn- och familjearbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan tillämpa styrdokumenten inom kyrkans barn- och familjearbete
- Känner till centrala metoder inom kyrkans barn – och familjearbete
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för barn
- Kan identifiera barns och familjers resurser och behov av stöd samt kan servicehandledning för barn och familjer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen