Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

 

Introduktion til yrkeshögskolestudier

Utförandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion til yrkeshögskolestudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Åbo
Anmärkningar: Innehåll
• Studiefärdigheter och AHOT
• Undersökningsmetodik
• Informationskompetens
• Projekthantering, 50 % av kursen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen