Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 3 » Occupational Safety

Occupational Safety

Utförandeplaner
Kod: MM14O310
Namn: Occupational Safety
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: • The student
• is familiar with the accident and health risks onboard, the occupational safety organization and legislation.
• has knowledge and skills to manage and organise work onboard taking occupational safety into account.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen