Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Watchkeeping Duties 1 B: Bridge routines

Watchkeeping Duties 1 B: Bridge routines

Utförandeplaner
Kod: MM14O115
Namn: Watchkeeping Duties 1 B: Bridge routines
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1,5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Watchkeeping Duties 1 A, Terrestrial Navigation C
Kursspecifika kompetenser: The student gains a thorough knowledge of the contents and the objectives of the International Collision Regulations for Preventing Collisions at Sea and regulations for inland waters.

The student is provided with skills in using various kinds of signals at sea.

The student gains a thorough knowledge of the basic principles which must be applied on watchkeeping on the bridge
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen