Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Celestial Navigation 3

Celestial Navigation 3

Utförandeplaner
Kod: MM14O113
Namn: Celestial Navigation 3
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Celestial Navigation 2
Kursspecifika kompetenser: The student is provided with skills in determining the position by means of observing the sun and the stars.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen