Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Maritime Management » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Celestial Navigation 2

Celestial Navigation 2

Utförandeplaner
Kod: MM14O112
Namn: Celestial Navigation 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Celestial Navigation 1, Mathematics 5
Kursspecifika kompetenser: The student is provided with skills in determining the position by the means observing the sun and the stars.
The student is provided with skills in determining compass er-rors by means of observing celestial bodies.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen