Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Maritime Management » COMMON STUDIES » Natural Science » Physics 1

Physics 1

Utförandeplaner
Kod: MM14CN04
Namn: Physics 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mathematics 2
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen