Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » Programmering » Signaler och system

Signaler och system

Utförandeplaner
Kod: ELA14PR01
Namn: Signaler och system
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10905_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen