Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanläggningsteknik » Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner

Utförandeplaner
Kod: ELA14EA03
Namn: Roterande elmaskiner
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Transformatorer
Kursspecifika kompetenser: Se bifogade pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10781_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen