Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Matematik » Frekvensanalys

Frekvensanalys

Utförandeplaner
Kod: ELA14MA02
Namn: Frekvensanalys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Derivator och integraler, Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10709_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen