Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i el- och automationsteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv » Teknisk och ekonomisk rapportering

Teknisk och ekonomisk rapportering

Utförandeplaner
Kod: TKV14TR01
Namn: Teknisk och ekonomisk rapportering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10702_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen