Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 3 » Valfri - Stödämnen för röntgenskötare

Valfri - Stödämnen för röntgenskötare

Utförandeplaner
Kod: RA14SA03
Namn: Valfri - Stödämnen för röntgenskötare
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förvärvat kunskaper som stöder henne/honom i den personliga utvecklingen och/eller yrkeskunnighet.
Specifik kompetens enligt vald kurs.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Valfri


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen