Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Alternativa fördjupade studier och branschutveckling » Ledarskap och företagsamhet

Ledarskap och företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: RA14AL02
Namn: Ledarskap och företagsamhet
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Organisationsteori och ledarskap 3sp + Ledarskap inom egen bransch 1sp: Studerande har grundläggande insikter i organisationsteorier och ledarskapsteorier. Har beredskap att leda arbetet samt en inblick i att planera och organisera verksamheten. Känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap.
Företagsamhet 1sp: Studerande har grundläggande insikter i företagsamhet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen