Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Lärdomsprov » Lärdomsprov » Examensarbete, framförande och mognadsprov

Examensarbete, framförande och mognadsprov

Utförandeplaner
Kod: RA14AL03
Namn: Examensarbete, framförande och mognadsprov
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Lärdomsprov 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande har utfört sitt examensarbete och har förmåga att framföra sitt arbete i någon godkänd form samt påvisar i mognadsprov sina språkliga och fackliga kunskaper.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen