Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Lärdomsprov » Lärdomsprov » Examensarbete, idé och kunskapsbas

Examensarbete, idé och kunskapsbas

Utförandeplaner
Kod: RA14FP02
Namn: Examensarbete, idé och kunskapsbas
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förmågan att producer en ide för sitt lärdomsprov och kan framföra och argumentera för sina val.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen