Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Skogsmaskiner 1

Skogsmaskiner 1

Utförandeplaner
Kod: NM13VA07
Namn: Skogsmaskiner 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till skogsmaskinernas grundläggande funktionsprinciper
förstår sambandet mellan marktryck och spårbildning
har grundkunskaper i teknik om skogsmaskiner och annan drivningsutrustning
kan framföra skogsmaskin i terräng
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen