Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkesmätning och lagring

Virkesmätning och lagring

Utförandeplaner
Kod: NM13VA05
Namn: Virkesmätning och lagring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
förstår virkesmätningens betydelse som en del av anskaffningskedjan
känner till lagar och förordningar som ger ramarna för mätning av virke och energived
känner till metoder som används för mätning av virke och energived
kan tillämpa olika metoder för mätning av virke och energived
kan lagra virke och energived i olika delar av anskaffningskedjan utgående från kraven på råvarans egenskaper och färskhet
kan följa kraven som insektsskyddslagen staller på lagring av virke
känner till metoder för förlängning av lagringstiden på virke
känner till risker förknippade med lagring av virke och energived
förstår lagringskostnadernas betydelse i anskaffningskedjan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen