Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » Produktionsstrategier

Produktionsstrategier

Utförandeplaner
Kod: NM13NF04
Namn: Produktionsstrategier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
känner till de nationella och regionala målsättningarna och riktlinjerna för skogsbruket
kan utföra genomgripande produktionsstrategiska kalkyler för optimering av skogsfastighetens resultat
känner till på vilket sätt socio-ekonomiska målsättningar kan beaktas I planeringen
kan utvärdera hur verksamhetens hållbarhetskrav bör beaktas vid framställningen av taktiska och strategiska åtgärdsprogram
kan redogöra för planeringens mervärde i effektiv naturresursförvaltning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen