Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » Skogsplanen

Skogsplanen

Utförandeplaner
Kod: NM13NF03
Namn: Skogsplanen
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: DEn studerande:
kan vid planering av naturresursförvaltningen beakta hållbarhetens olika målsättningar
kan utnyttja tillgänglig information och tekniska hjälpmedel för en kostnadseffektiv framställning av skogsplaner
kan med beaktande av skogsägarens och samhällets målsättningar framställa en taktisk-strategisk skogsplan
förstår skogsplanens betydelse som stödinstrument för rådgivning och beslutssituationer
kan presentera och motivera planens innehåll och användbarhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen