Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Träförädling » Mekanisk träförädling

Mekanisk träförädling

Utförandeplaner
Kod: NM13TF02
Namn: Mekanisk träförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
kan redogöra för träets uppbyggnad och egenskaper
kan beskriva huvudprinciperna för tillverkningsprocesserna inom sågindustrin, plywoodindustrin och övrig skivindustri
förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och slutprodukterna
kan beskriva torkningsmetoder för virke och förstår deras inverkan poå kvaliteten på sågande produkter
känner till viktigaste metoderna för modifiering av trä
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar: Samkörs för två grupper. Ingår i studierna under andra eller tredje studieåret


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen