Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Skogsskötsel » Skogsskador och naturhänsyn

Skogsskador och naturhänsyn

Utförandeplaner
Kod: NM13SK02
Namn: Skogsskador och naturhänsyn
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
har kunskap om de vanligaste skogsskadorna
känner till hur skogsskador undviks och bekämpas
kan identifiera de vanligaste skogsskadegörarna
känner igen viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
känner igen hänsynskrävande miljöer enligt naturvårdslagen och certifieringens krav
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Skogsbruksingenjör, skogsbruk
Anmärkningar: Kursen samläser mellan två årskurser under år 1 eller år 2.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen