Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning » GIS analys

GIS analys

Utförandeplaner
Kod: NM13LP02
Namn: GIS analys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
- kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS
- kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam för profileringarna:
- landskapsplanering
- miljöplanering
- skogsbruk


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen