Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Skogsmätning och inventering » Kartkunskap

Kartkunskap

Utförandeplaner
Kod: NM13GI01
Namn: Kartkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan läsa och förstå kartans information
- kan röra sig i terrängen och lokalisera objekt med hjälp av karta
- känner till kartornas geometriska egenskaper
- kan kombinera kartgeneraliseringen och verkligheten
- kan bedöma de egna fysiska och kunskapsmässiga begränsningarna och skapa ett positivt förhållningssätt till självutveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med miljöplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen