Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Yrkesstudier » Naturresursförvaltning

Naturresursförvaltning

Utförandeplaner
Kod: NM13NF
Namn: Naturresursförvaltning
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen