Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Skogsbruksingenjör)) » Grundstudier » Studiefärdigheter

Studiefärdigheter

Utförandeplaner
Kod: NM13ST
Namn: Studiefärdigheter
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande:
- vet hur man studerar vid en högskola
- kan arbeta i grupp och projekt
- kan använda IT som stöd för inlärning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen