Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Företagsamhet och marknadsföring

Företagsamhet och marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: LL12FM
Namn: Företagsamhet och marknadsföring
SP totalt: 20 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Se kursspecifika förkunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen