Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Botanik och ekosystemtjänster

Botanik och ekosystemtjänster

Utförandeplaner
Kod: LL12BE
Namn: Botanik och ekosystemtjänster
SP totalt: 10 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Se kursspecifika förkunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen