Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Grundstudier » Gemensamma yrkeshögskolestudier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: UONB10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling 35 sp

Trädgård 25 sp

Praktik I 10 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till grunderna i vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Studerande klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder.

Studerande kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete

Studerande kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen