Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Trädgård » Växthusodling

Växthusodling

Utförandeplaner
Kod: LL12TR04
Namn: Växthusodling
SP totalt: 7 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till produktionen av grönsaker och prydnadsväxter i växthus samt känner till de odlingstekniska lösningarna för dem. Studerande känner till de vanligaste växtskadegörarna och deras bekämpning i växthus. Studerande vet vilka de ekonomiska förutsättningarna är för produktion av växthusväxter. Studerande känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande känner till möjligheterna att styra odlingsbetingelserna i växthus. Studerande känner till de resurser som krävs i samband med växthusodling samt förstår växthusodlingens miljöeffekter. Studerande kan namnge de växter som odlas i växthus i Finland.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Produktion av växter i växthus
Odlingsteknik och styrning av odlingsbetingelser
Miljöeffekter
Växtskydd
Ekonomi
Matematik
Växtkännedom

Förverkligande:

Närstudier och studiebesök 3 dagar, distansuppgifter på Moodle, växt- och litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen