Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Trädgård » Odling av frukt, bär och plantskoleväxter

Odling av frukt, bär och plantskoleväxter

Utförandeplaner
Kod: LL12TR02
Namn: Odling av frukt, bär och plantskoleväxter
SP totalt: 7 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till förutsättningarna för frukt- och bärodling samt plantskoleväxter. Studerande har kunskaper om de odlingstekniska lösningarna för plantskoleväxter samt vinbär, hallon, jordgubbar, äpple och specialväxter samt vet vilka de ekonomiska villkoren för produktion av dem är. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande känner till principerna för förökning och plantuppdragning av trädgårdsväxter samt de biologiska förutsättningarna för groning och rotsättning. Studerande kan identifiera och namnge grönområdenas mest centrala växter samt de frukt- och bärväxter som odlas i Finland.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Produktion av frukt, bär och plantskoleväxter
Förökning och plantuppdragning
Växtskydd
Produktkvalitet
Odlingsplanering
Ekonomi och stöd
Växtkännedom

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar. distansuppgifter i Moodle, växt- och litteraturtentamen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen