Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Yrkesstudier » Trädgård » Odling av grönsaker på friland

Odling av grönsaker på friland

Utförandeplaner
Kod: LL12TR01
Namn: Odling av grönsaker på friland
SP totalt: 7 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 7    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till förutsättningarna för produktion av grönsaker på friland och de odlingstekniska lösningarna för produktion av rotfrukter, bladgrönsaker och andra frilandsgrönsaker samt de vanligaste växtskadegörarna och ogräsen och deras bekämpning. Studerande vet vilka de ekonomiska villkoren är för produktion av grönsaker på friland. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande förstår hur frilandsodling inverkar på miljön.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Produktion av frilandsgrönsaker
Produktkvalitet
Växtskydd
Odlingsplanering
Ekonomi och stöd
Växtkännedom
Matematik

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen