Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturbruk och miljöområdet » Utbildning inom naturbruk och miljö (Hortonom, vuxenutbildning) » Grundstudier » Gemensamma studier i växtodling » Introduktion i studier och yrke

Introduktion i studier och yrke

Utförandeplaner
Kod: LL12GV01
Namn: Introduktion i studier och yrke
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande introduceras i yrkeshögskolestudierna som helhet och blir förtrogen med yrkeshögskolans verksamhet.

Studerande kan arbeta självständigt och utforma sin studieplan med beaktande av den individuella yrkesprofileringen.

Studerande behärskar grunderna i informationssökning och datoranvändning och kan arbeta nätbaserat.

Studerande känner till lantbruks- och trädgårdsbranschen i Finland samt förstår lantbruks- och miljöpolitikens betydelse för verksamhetsmöjligheterna för lantbruks- och trädgårdsföretagen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

IKT-introduktion; IT-tjänster, informationssökning, textbehandlings- , tabellkalkylerings- och presentationsprogram.

Studieplan i Moodle och användning av Moodle.

Landsbygdspolitiskt seminarium.

Projektarbete: Lantbruks- och miljöpolitik.

Förverkligande:

Närstudier inklusive seminarium 3 dagar, distansuppgifter på den virtuella inlärningsplattformen Moodle.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen