Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vård- och radiografiområdet » Första hjälp

Första hjälp

Utförandeplaner
Kod: RA14VR03
Namn: Första hjälp
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kan identifiera behov av första hjälp samt kan ge första hjälp.
Känner till planer som gäller hälso- och sjukvård vid undantagstillstånd
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen