Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vård och läkemedelsbehandling » Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA14KV04
Namn: Läkemedelsbehandling
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Behärskar grundläggande räknesätt, som krävs för
läkemedelsdosering och kan dosera samt administrera
läkemedel felfritt vid övningar (dosett/medicinbricka, s.c., i.m.)
Är väl medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen