Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » International Tourism Development » Tourism Planning and Development 2

Tourism Planning and Development 2

Utförandeplaner
Kod: TU10IT05
Namn: Tourism Planning and Development 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
- understands the relationship between principles of sustainability and the development and management of global tourism
- is familiar with current and possible future trends which impact on global travel and tourism
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen