Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Företagsverksamhet inom turism » Utvecklande av kundrelationer 2

Utvecklande av kundrelationer 2

Utförandeplaner
Kod: TU10FÖ07
Namn: Utvecklande av kundrelationer 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan analysera, utnyttja och utveckla olika typer av nätverk inom branschen i enlighet med yrkesetiska principer
- inser betydelsen av ett kundcentrerat synsätt i förhållande till företagsverksamhet och tjänsteproduktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen