Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicekultur inom turism » Turismens verksamhetsmiljö 2

Turismens verksamhetsmiljö 2

Utförandeplaner
Kod: TU10SK04
Namn: Turismens verksamhetsmiljö 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till olika turisttyper, turistens motiv, behov samt beteende
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen