Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicekultur inom turism » Turismens verksamhetsmiljö 1

Turismens verksamhetsmiljö 1

Utförandeplaner
Kod: TU10SK03
Namn: Turismens verksamhetsmiljö 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag, delområden och struktur
- känner till turismnäringens aktörer, intressenter och samarbetspartners
- förstår betydelsen av hållbar utveckling inom turismens verksamhetsmiljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen