Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i produktionsekonomi » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: PRE14LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 7651_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen