Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Valfria studier ger studeranden möjlighet att ytterligare välja studier som stöder studerandes i hans yrkesbild. De valfria studierna kan väljas bland de studier som Yrkeshögskolan Novia eller någon annan högskola erbjuder.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen